Lackering

Vi utför lackeringsarbeten för alla bilmärken

Vi åtgärdar eller ersätter samtliga komponenter som skadats i samband med plåtskador, vilket inkluderar fordonets lack. Lackarbeten genomförs exklusivt i våra egna specialiserade lackeringsverkstäder. Vår lackeringservice omfattar alla bilmärken och inkluderar såväl helbilslackering som lackering av specifika delar som motorhuven eller stötfångaren.

Bedömning av lackskadan

För att kunna göra en noggrann bedömning av skadan och ge dig ett fast pris behöver vi genomföra en visuell besiktning. Det är därför fördelaktigt om du har möjlighet att besöka oss personligen och visa upp skadeområdet så att vi kan bedöma omfattningen av arbetet. Vanligtvis tar en omlackering 1-2 dagar, beroende på skadans omfattning och vilka delar som är påverkade. Vi hanterar även försäkringsärenden, men om kostnaden inte överstiger självrisken kan det vara möjligt att undvika att försäkringsbolaget involveras.

Att tänka på vid omlackering

När det kommer till att lackera om en del av bilen är det viktigt att vara medveten om att det alltid finns en möjlighet till nyansskillnader. Vissa färger är mer känsliga än andra, och det är önskvärt att undvika att måla intill varandra när det är möjligt. Om det behövs, kan det vara nödvändigt att applicera färgen på en större yta för att undvika synliga skillnader, vilket innebär att man tonar ut färgen på den närliggande panelen. Trots detta strävar vi alltid efter att minimera området som lackeras. Mindre bucklor på bilen kan ofta åtgärdas genom att rikta ut dem istället för att genomgå en omfattande omlackering.

Punktlackering

Punktlackering är en teknik inom billackering som är specialiserad för mindre plåt- och lackskador på bilens kaross och plastdetaljer. Denna metod är högt effektiv och erbjuder både tids- och kostnadsbesparingar. Inte minst är den mer miljövänlig jämfört med traditionell billackering. Begreppet Spot Repair, eller “punktlackering”, ger en adekvat beskrivning av hur reparationen genomförs – endast den skadade delen repareras, och den ursprungliga lacken bevaras på resten av bilen. En punktlackering tar vanligtvis 2-3 dagar att genomföra, och resultatet är klart därefter. 

Lupin- miljö- och kvalitetcertifiering

Autogruppen är en certifierad skadeverkstad med fokus på både miljö och kvalitet. Vi har etablerat samarbeten med samtliga försäkringsbolag. Vårt mål är att säkerställa att reparationer av fordon utförs i enlighet med tillverkarnas reparationsanvisningar, vilket garanterar att fordonet efter reparation uppfyller säkerhetsstandarderna. Dessutom är vi engagerade i att stödja aktivt miljöarbete.

FAQs

Vanliga frågor och svar

Vad behöver jag för att rengöra billack?

För att rengöra din bils lack rekommenderas att du tvättar fordonet med vanligt bilschampo eller använder vax. Det är fördelaktigt att välja schampo och vax utan silikon för bästa resultat. Undvik att rengöra bilens lack i direkt solljus, då både bilschampo och vax kan “bränna fast” på ytan och orsaka potentiella skador. Vid mer avancerad rengöring kan det även vara aktuellt att inkludera rubbing och polermedel, men detta kräver viss förkunskap och bör utföras noggrant för att undvika skador på lacken. 

Polering kan utföras både manuellt och med maskin. Vid manuell polering börjar processen med att tvätta bilen, följt av applicering av polermedel för hand och avslutas med att lägga på ett skyddande vax för att förhindra ansamling av smuts. En mer avancerad metod involverar användning av en polermaskin, som effektivt rengör lacken på djupet. Enbart tvätt tar bort ytlig smuts, damm och grus, men når inte de partiklar av asfalt, tjära, rost och liknande som sitter djupare i lacken.

Det finns en mängd olika fabrikat när det gäller billack, men de är nu övervägande av en gemensam typ: vattenbaserad och miljövänlig. Billack finns tillgängligt i form av lackstift och lackspray. Om du behöver utföra touch-up på billacken på din bil rekommenderas det att du kontaktar vår serviceverkstad för att få information om vilket billack och färgkod som är lämpligt för just din bil.

Asfalt har möjlighet att fästa sig på billacken när små partiklar lösgör sig från varma och mjuka vägbanor och sprätter upp mot bilen. För att ta bort asfalt eller kåda från billacken kan du använda avfettningsmedel. Spraya avfettningsmedlet på ytan innan du tvättar bilen. Om asfalten eller kådan inte avlägsnas effektivt med denna metod, kan du överväga att besöka en rekonditioneringsfirma. Dessa företag har tillstånd att använda kraftfullare avfettningsmedel och kan även utföra maskinpolering för att effektivt eliminera asfalt och kåda från billacken.

Fågelspillning har potential att fästa sig i billacken om den torkar i solen, särskilt under varma sommardagar. Detta kan resultera i att fläcken blir svårare att avlägsna. För att ta bort fågelspillning från billacken rekommenderas användning av vatten och en tvättsvamp.

Kostnaden för att genomföra en omlackering på bilen varierar beroende på flera faktorer. Det ekonomiska omfånget skiljer sig åt om det gäller en helbilslackering jämfört med en del av bilen. Dessutom påverkar verkstadens timtaxa för lackeringsarbetet och prisskillnaden mellan special- och standardfärger det slutliga priset. För en aktuell och exakt prisuppgift för att lacka om din bil rekommenderas att du kontaktar en professionell billackeringsfirma.

Ja, det är möjligt att ändra färgen på din bil om du så önskar. Det är dock nödvändigt att uppdatera bilens registreringsbevis för att återspegla den nya färgen. Detta kan göras genom att registrera om bilen i samband med en kontrollbesiktning eller genom att uppdatera informationen i del 1 av bilens registreringsbevis, antingen per post eller digitalt. Ytterligare information om hur man hanterar registreringsbeviset finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats.

Foliering är ett alternativ till att lacka om bilen om du önskar ändra färgen. Det innebär att en plastfilm appliceras ovanpå billacken. Genom foliering kan du byta färg på bilen medan ursprunglig lack bevaras. En ytterligare fördel är att foliering fungerar som ett skydd för lacken. Vid färgändring genom foliering krävs ingen anmälan till Transportstyrelsen, eftersom det inte utgör en permanent förändring av bilens färg.

En nackdel är att livslängden på folieringen inte når upp till den hos en traditionell lackering. Notera även att vid delvis foliering kan det uppstå kontrastskillnader i lacken efter att folien avlägsnats.

Mindre lackskador kan åtgärdas med hjälp av lackstift eller lackspray. Detta är något du själv kan göra, särskilt om det handlar om mindre skador som stenskott. Om skadan är mer omfattande, till exempel en djup eller längre repa, är det vanligtvis inte möjligt att själv reparera lackskadan. I dessa fall är det nödvändigt att lacka om hela den skadade delen av bilen. Vid mer omfattande lackskador rekommenderas det att du tar kontakt med vår skadeverkstad.

För att själv reparera en mindre lackskada kan du använda lackstift eller lackspray. Optimala resultat uppnås vanligtvis genom att använda lackspray i rätt färgkod för din bil samt applicera klarlack. Börja processen genom att rengöra lackskadan från smuts och fett. Spraya därefter en liten mängd färg i sprayburkens lock, doppa en hobbypensel i färgen och applicera den på lackskadan eller stenskottet. Avsluta sedan proceduren genom att pensla på ett lager klarlack ovanpå färgen.

Lackspray erbjuder fler fördelar jämfört med lackstift. Med en sprayburk får du en större volym, och färgen är mer hanterbar eftersom den bättre fyller skadan eller stenskottet. Å andra sidan har lackstift fördelen av sin kompakta storlek och eliminerar behovet av att köpa en extra pensel.

Ett kraftigt dörruppslag kan resultera i en märkbar buckla i plåten. I dessa situationer är det nödvändigt att söka hjälp från en plåtverkstad för att korrigera skadan. Vanligtvis resulterar dörruppslag endast i ytliga lackskador, såsom repor, vilka kan poleras bort. För mindre ytliga lackskador kan du överväga att kontakta oss för en visuell kontroll eller åtgärd.

Ja, det är möjligt att polera bort en repa eller annan ytlig skada i lacken. Å andra sidan är stenskott en mer djupgående skada som inte kan poleras bort. För att på ett effektivt sätt polera bort repor i lacken är det enklast att söka professionell hjälp. Vår Skadeverkstad erbjuder tjänster för att åtgärda plåt- och lackskador. Alternativt kan du kontakta en rekonditioneringsfirma för att få information om möjliga lösningar för lackskadan på din bil. Det är också möjligt att själv polera bort mindre repor, förutsatt att du har nödvändiga förkunskaper och använder rätt verktyg.

För att uppnå ett tillfredsställande resultat med lackspray (billack på sprayflaska) krävs flera appliceringar i tunna skikt av färgen. Det är viktigt att låta färgen torka mellan varje applicering. Normalt tar det cirka 10 minuter för färgen att torka vid rumstemperatur, och torktiden minskar med ökande temperatur.

Vill du veta mer om Billackering?

Ring

Få en personlig service

Epost

Kommunicera via e-post

Kontaktformulär

Snabbt och smidigt

Hitta till oss

Vägbeskrivning och karta