Information om Privatleasing

Välkommen till vår guide för smidig och enkel återlämning av din privatleasade bil. Vi strävar efter att göra processen så transparent och bekymmersfri som möjligt. Här kan du läsa om viktig information om återlämningsprocessen, inklusive detaljer om privatleasing, finansiell information, besiktning av bilen och pappersarbete.

Att tänka på under avtalstiden

Den avtalade månadskostnaden bygger på den standard för slitage som anses vara normal enligt vår guide. Extra kostnader kan tillkomma vid eventuellt onormalt slitage utöver leasingavgiften. För att minimera oplanerade reparationer vid återlämning är det av yttersta vikt att du under hela leasingperioden sköter om din bil noggrant, både interiört och exteriört.

Regelbunden underhåll och förebyggande åtgärder kommer inte bara att bidra till att hålla kostnaderna nere utan även säkerställa att bilen återlämnas i gott skick. Vi rekommenderar att du löpande granskar och åtgärdar mindre skador för att undvika överdrivna reparationskostnader vid kontraktets slut. Din uppmärksamhet på bilens skick under hela leasingperioden kommer att bidra till en positiv och bekymmersfri återlämningsupplevelse. Tack för ditt engagemang i att bibehålla din bils kvalitet.

Följ serviceplanen för en kostnadseffektiv leasing

För att minimera kostnader utöver leasingavgiften är det avgörande att hålla sig till den angivna serviceplanen. Det är nödvändigt att servicen genomförs inom de specificerade tidsintervallen och att den utförs enligt tillverkarens serviceplan. För att säkerställa korrekt service rekommenderas att du alltid använder vår auktoriserade märkesverkstad. Som leasingtagare är det ditt ansvar att boka in servicetider i enlighet med serviceplanen. Genom att följa dessa riktlinjer kan du undvika oplanerade kostnader och säkerställa en smidig och kostnadseffektiv leasingupplevelse.

Om olyckan är framme

I händelse av en olycka är det kritiskt att bilen returneras utan behov av nödvändiga reparationer. Eventuella skador som inträffar under leasingperioden bör omedelbart åtgärdas. Vid skada bör du genast rapportera detta till ditt försäkringsbolag och vända dig till vår auktoriserade verkstad för reparation. Reparationens kostnad täcks antingen av leasingtagaren eller försäkringsbolaget, under förutsättning att skadan inte omfattas av garantin.

 Observera att Autogruppen inte tillhandahåller försäkring som täcker skador, vilket innebär att leasingtagaren debiteras hela beloppet för reparationer istället för att endast betala självrisken. Effektiv och noggrann hantering av skador säkerställer en smidig återlämning och minimerar potentiella kostnader. Tack för att du agerar snabbt och korrekt vid eventuella skadehändelser.

Skadeverkstad hos Autogruppen

När det är dags för återlämning

Tid och plats

Bilen ska återlämnas på avtalad tid och plats. Återlämnas bilen tidigare eller senare än enligt upprättat avtal kan det leda till ökade kostnader för leasingtagaren.

Hyror

Alla hyror för den överenskomna perioden måste vara fullt betalda för att säkerställa en smidig leasingupplevelse. Vänligen se till att alla betalningar är i linje med avtalet.

Skador

Eventuella skador ska vara anmälda till försäkringsbolaget innan återlämnandet. Skador som påträffas vid inbytestestet ska anmälas till försäkringsbolaget av leasingtagaren.

Tvätt och rengöring av insida och utsida

Inredning, säten, golv och mattor ska vara fria från smuts och fläckar för en prydlig och välvårdad bilinteriör. Det är bra att du håller din bil i toppskick!

Husdjur

Om du har haft husdjur i bilen måste detta meddelas vid återlämnandet och alla spår efter djuren såsom exempelvis hår ska vara borttaget.

Fläckar

Observera att fläckar från drivmedel, fåglar och annat som inte går bort i vanlig tvätt skall tas bort direkt när det upptäcks, annars kan detta skada lacken och leda till omlackering.

Nycklar

Var vänlig se till att alla nycklar finns med, både till bilen och eventuella tillbehör som dragkrok och takräcken, för en komplett återlämning.

Dokumentation

Säkerställ att alla fordonshandlingar, inklusive service- och instruktionsbok, finns med vid återlämning för en komplett dokumentation. Tack för din noggrannhet.

Tillbehör

All utrustning som fanns med vid leverans och som tillhör bilen ska lämnas tillbaka och vara intakta, såsom exempelvis: delbar dragkrok, insynsskydd, lastnät, takräcken, laddkabel, låshylsa till hjulbultar, varningstriangel, first aid kit, däcklagningssats, reflexväst mm.

Sommar- och vinterdäck

Vänligen returnera både sommar- och vinterhjul. För att säkerställa säkerheten bör hjulen bipackas med fällda säten och ordentligt staplas för att undvika eventuell personskada eller skada på bilens interiör under transport. Bra är även om dessa återlämnas med tillhörande däckpåsar.

Användare

Radera alla sparade adresser och uppkopplade telefoner från navigationssystemet samt media/telefon för att säkerställa din integritet. Skydda dina personliga uppgifter och göra återlämningen säker och komplett.

Striping och logotyper

Ta bort eventuella stripningar, inklusive logotyper eller dekaler, före återlämning för att säkerställa en ren och neutral bil. Tack för din medverkan i att återställa fordonet till sitt ursprungliga skick.

Körsträcka

Om du håller dig inom avtalad körsträcka undviker du övermilskostnad. Det vill säga, att om den verkliga körsträckan överstiger den avtalade körsträckan så tillkommer en kostnad.

Normalt eller onormalt slitage

Inbytestest

När du återlämnar bilen vid leasingens slut, genomgår den en inspektionsprocess av kvalificerad personal som följer de riktlinjer som presenteras i denna guide. En detaljerad testprotokoll upprättas vid bedömningen och eventuella skador utöver normalt slitage redovisas med kostnaden för att åtgärda dem, vilket åligger leasingtagaren.

Vad är normalt/onormalt slitage?

När du använder bilen är en viss grad av slitage oundviklig. Denna guide ger detaljerade beskrivningar av vad som anses vara normalt respektive onormalt slitage vid återlämning efter avtalstidens slut. Kom ihåg att alla tillbehör, utrustning, nycklar och annat som följde med bilen måste returneras. Eventuell frånvaro av dessa kommer att betraktas som onormalt slitage och debiteras leasingtagaren.

Tar bedömningen hänsyn till ålder och körsträcka?

Självklart. Bedömningen av en bil, med en ålder på tre år och en körsträcka på 10 000 mil, skiljer sig från en bil som är ett år gammal och har kört 1 500 mil. Faktorerna ålder och körsträcka påverkar utvärderingen av bilen.

Trots bilens ålder och den körsträcka som uppnåtts under leasingperioden måste all medföljande utrustning från leveransen returneras i oskadat skick. Dessutom får det inte finnas några kollisionsskador, revor i klädseln eller liknande skador, eftersom dessa alltid betraktas som onormalt slitage.

Bilen är uppdelad i två distinkta zonytor (se zon-yta 1 och zon-yta 2 i den bifogade bilden). Detta innebär att bedömningen av normalt respektive onormalt slitage kan variera beroende på om skadan uppstår på den övre eller undre zonytan på bilen.

Kaross och lack

Normalt slitage

Onormalt slitage

Interiör

Normalt slitage

Onormalt slitage

Däck och fälgar

Normalt slitage

Onormalt slitage

Glas och rutor

Normalt slitage

Onormalt slitage

Kontakta oss

Epost

Kommunicera med oss via e-post

Ring

Få en personlig service

Hitta till oss

Vägbeskrivning och karta