Plåtverkstad

Återställ din bil till sitt bästa skick

Vår plåt- och aluminiumverkstad är dedikerad till att leverera förstklassig service för fordonsreparationer. Med erfarna och kunniga tekniker fokuserar vi på att återställa din bil till sitt optimala skick. 

Experter på plåt- och lackskador​

Autogruppen skadeverkstad är specialister med expertis inom plåt-, aluminium och lackskador. Om olyckan inträffar och du behöver hjälp, kan du vara trygg med vetskapen om att Autogruppen har kvalificerad personal som kommer att bistå dig på bästa möjliga sätt. 

Små bucklor och lackskador

Trånga parkeringsutrymmen och stressade medtrafikanter är ofta orsaken till mindre repor och bucklor. Även om det är obehagligt när skadan inträffar är det viktigt att agera omedelbart. En lackskada kan snabbt utvecklas till rostskador, så att snabbt åtgärda problemet är av yttersta vikt.

Plastreparation

Reparation av bilkarossen involverar varierande metoder, särskilt när det kommer till plastkomponenter. Varje enskild plastdel är noggrant märkt med specifik information för att guida vid reparationen och förklara den optimala hanteringen. Dessa markeringar är avgörande för att säkerställa en korrekt och effektiv återställning av bilens utseende och struktur. Tekniker och reparatörer följer noggrant dessa riktlinjer för att säkerställa att varje plastkomponent behandlas på rätt sätt, vilket är avgörande för att uppnå hållbara och estetiskt tilltalande resultat vid bilreparationer.

Fixa bucklor på bilen

Många mindre bucklor kan snabbt åtgärdas, vilket vi starkt rekommenderar alla bilägare att göra, då det kan påverka bilens värde. I våra skadeverkstäder erbjuder vi assistans för att fixa dina bucklor.

Beroende på bucklans storlek, placering och om det är en konkav eller konvex buckla, tillämpas olika metoder för att reparera skadan. Om det till exempel är en mindre konkav buckla som sträcker sig över ett något större område, använder vi oftast specialverktyg för att pressa ut bucklan.

Karosseriarbeten

Vi besitter expertis och de nödvändiga verktygen för att korrigera och reparera de flesta typer av karosseriskador.

Karosserireparation innebär att återställa eller reparera den yttre strukturen och panelerna på en bil som har skadats, oftast på grund av kollisioner eller andra externa påfrestningar. Det inkluderar att hantera bucklor, sprickor, rostskador, lackproblem och andra skador på bilens yttre kaross. Denna typ av reparation kan genomföras med olika tekniker såsom formning, lagning eller utbyte av skadade delar för att återställa bilens ursprungliga utseende och funktionalitet.

Vindrutebyte

Vi genomför utbyte av vindrutor på både personbilar och transportbilar, och samarbetar med de flesta försäkringsbolag.

Vindrutebyte involverar ersättning av en skadad vindruta med en ny. Processen innefattar inspektion av skadan, demontering av den befintliga rutan, noggrann rengöring av monteringsytan, installation av den nya rutan, samt testning av dess funktion och tätning. Det är av högsta vikt att denna procedure genomförs av kvalificerade yrkespersoner för att säkerställa korrekt utförande och säker montering.

Vi hjälper dig med att laga stenskott

Att snabbt reparera ett stenskott är något vi starkt rekommenderar. Ett stenskott är en skada som kan hanteras snabbt men också en typ av skada som har potential att utvecklas till en sprucken vindruta. Genom att agera omedelbart, innan glaset spricker, kan du spara både tid och pengar.

Hos Autogruppenl har vår specialutbildade personal lång erfarenhet av att reparera stenskott och utföra rutbyten. Vi kan genom vår expertis bedöma om din vindruta går att reparera eller om den behöver bytas ut. 

FAQs

Vanliga frågor och svar

Hur långtid tar en skadereparation?

Hur lång tid det tar att reparera en skada på en bil varierar beroende på omfattningen och komplexiteten av skadorna. Generellt sett tar det ungefär 6 dagar i genomsnitt att utföra reparationer på en skadeverkstad. Denna tidsram kan dock öka eller minska beroende på faktorer som skadornas omfattning, tillgängligheten av reservdelar och verkstadens arbetsbelastning.

I svaret du erhåller från ditt försäkringsbolag vid tilldelningen av skadenumret kommer information om din rätt till hyrbil att inkluderas, om sådan rättighet föreligger. Alternativt kan du hitta denna information i ditt försäkringsbrev.

Vår främsta målsättning är att i första hand genomföra så omfattande reparationer som möjligt. Det är dock viktigt att notera att våra kunder är försäkringsbolagen, och deras beslut påverkar vad som kommer att ersättas på ditt fordon. Vi följer alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller utbyte och reparation av reservdelar för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och överensstämmelse med gällande standarder.

När det uppstår en färgskillnad efter lackering av fordonet kan det vara en oroande situation för bilägare. Färgen på ett fordon är en viktig estetisk detalj och en märkbar skillnad kan påverka det övergripande utseendet av bilen. Det finns flera faktorer som kan bidra till färgskillnader, inklusive lackens ålder, exponering för väder och solljus samt olika färgblandningar.

I dessa situationer är det avgörande att kommunicera med oss för att utvärdera och förstå orsakerna till färgskillnaden. Ofta kan professionella lackerare korrigera dessa problem genom att justera färgblandningen eller applicera ytterligare lager av lack för att skapa en jämn och enhetlig yta.

Det är också viktigt att notera att ett erfaret lackeringsverkstad kommer att sträva efter att matcha den ursprungliga färgen så exakt som möjligt och använda högkvalitativa produkter för att undvika problem med färgskillnad.

Det står i svaret som du fått från försäkringsbolaget när du gjort anmälan eller i ditt försäkringsbrev.

Det är rekommenderat att förboka tider för skadebesiktning för att säkerställa tillgänglighet. Drop-in-besiktning är också tillgängligt men under begränsade tider.

Vill du veta mer om Plåtverkstad?

Ring

Få en personlig service

Epost

Kommunicera via e-post

Kontaktformulär

Snabbt och smidigt

Hitta till oss

Vägbeskrivning och karta