Skadeprocess

– från inlämnad till uthämtad bil

Genom en process med hög kvalitetssäkring kan vi garantera en pålitlig reparation. Utforska de nio stegen som en Skadespecialist följer och följ din bil från skadebesiktning till utlämning.

Inför din skadebesiktning

1. Anmäl snarat skadan till ditt försäkringsbolag

Att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt är avgörande för en effektiv och smidig hantering av reparationsprocessen. Genom att omedelbart informera försäkringsbolaget kan du påskynda bedömningen och godkännandet av skadeärendet. Det ger även möjlighet att få tydlig vägledning om vilka steg som behöver vidtas och vilken support som kan erbjudas. Genom att agera snabbt kan du minimera eventuella förseningar och säkerställa en smidig start på skadereparationen.

2. Smitning, viltolycka eller parkeringsskada skall du alltid anmäla till polisen

Vid smitning, viltolycka eller parkeringsskada är det viktigt att alltid göra en anmälan till polisen. Genom att rapportera händelsen till polisen säkerställer du att det finns en officiell dokumentation av incidenten, vilket kan vara avgörande för försäkringsärendet. Detta steg är särskilt relevant vid smitning där en polisanmälan kan vara nödvändig för att identifiera förövaren och underlätta utredningen. Genom att följa rätt procedurer och anmäla till polisen bidrar du till en korrekt och ordentlig hantering av situationen.

3. Boka tid för Skadebesiktning på bokningen nedan eller genom att kontakta vår Skadeverkstad

För att underlätta och påskynda processen efter en skada uppmanar vi dig att boka tid för skadebesiktning genom vår enkla bokning nedan eller genom att direkt kontakta vår skadeverkstad. Genom att göra en förbokning säkerställer du att vi kan ge dig den uppmärksamhet och servicen du behöver vid skadebesiktningen. Vi strävar efter att göra hela skadehanteringsprocessen så smidig och effektiv som möjligt för dig. Boka din tid nedan eller ta direkt kontakt med vår skadeverkstad för att få den hjälp du behöver.

4. Tag med försäkringsbrev med skadenummer och ev. andra papper när du lämnar in bilen

När du lämnar in din bil för skadereparation är det viktigt att du tar med dig ditt försäkringsbrev, skadenummer och eventuella andra papper, som till exempel dokument från drive-in besiktning. Dessa handlingar hjälper oss att snabbt och effektivt hantera skadeprocessen och säkerställa att all nödvändig information finns tillgänglig. Genom att vara väl förberedd med rätt dokumentation kan vi ge dig bästa möjliga service och säkerställa en smidig skadehantering.

5. Bilen bör om möjligt vara tvättad

En fördelaktig förberedelse inför skadebesiktningen är att se till att din bil är nyligen tvättad. En ren bil ger inte bara ett tydligare intryck, utan underlättar även för besiktningsprocessen genom att göra det lättare att upptäcka och bedöma skador. Genom att presentera din bil i ett välskött skick underlättar du även för våra tekniker att genomföra en noggrann och effektiv skadebesiktning. Tack för att du tar dig tid att förbereda din bil inför besöket hos oss!

Skadeprocess

Från det första besiktningsmötet till kvalitetskontroller och överlämning av ditt fordon, arbetar våra Skadespecialister efter nio tydliga steg för att säkerställa en pålitlig och professionell reparation.

1. Första kontakt med skadeverkstaden

Din första kontakt sker eller arrangeras genom en digital fotobesiktning, telefon, drop-in eller genom personligt besök på skadeverkstaden. Om ett personligt besök äger rum på skadeverkstaden, kan en skadebesiktning utföras direkt om tid tillåter.

2. Tillsammans med skadevärderaren görs en skadebesiktning av bilen.

I detta steg granskas skadan noggrant, och en bedömning görs av de nödvändiga reparationsåtgärderna. Om ytterligare skador upptäcks under inspektionen erbjuds även reparation av dessa. Tillsammans med kunden går skadevärderaren igenom kostnadskalkyl, garantianspråk, inlämningsdatum och den förväntade tidpunkten för utlämning.

3. En skadekalkyl upprättas och skickas till försäkringsbolaget för godkännande.

Normalt sett erhåller du svar antingen samma dag eller följande arbetsdag efter skadebesiktningen. Redan i detta skede påbörjas beställningen av reservdelar för att säkerställa att allt är tillgängligt när bilen lämnas in.

4. Innan inlämning av bilen görs en förplanering för att säkerställa att allt är på plats.

Inför förberedelserna säkerställs att alla reservdelar och verktyg är tillgängliga, att alla delmoment är förbokade, eventuell ersättningsbil är bokad, samt att godkännande från försäkringsbolaget är avklarat.

5. Vid inlämningstillfället görs ytterligare en översyn av bilen.

Syftet är att identifiera eventuella skador som kan ha uppstått efter skadebesiktningen. Vid inlämningen går skaderegleraren igenom arbetet och säkerställer att kunden förstår omfattningen av det arbete som kommer att utföras. Bilnycklarna förvaras alltid inlåsta i ett godkänt säkerhetsskåp när de inte används.

6. Arbetsprocessen utförs; enligt tillverkarens anvisningar, med senaste teknik och av kvalificerad personal.

Sitt- ratt- och golvskydd används alltid för att bevara kundens egendom. Efter varje delmoment genomförs kvalitetskontroller. Bilen återställs till sin ursprungliga säkerhetsstandard och samtliga garantier bibehålls.

7. Kvalitetskontroll efter utförd reparation.

Kvalitetskontrollen garanterar att arbetet uppfyller våra högt ställda standarder. Alla arbetsmoment genomförs enligt tillverkarens anvisningar.

8. Tillsammans med kunden går verkstaden igenom vad som åtgärdats på fordonet.

Ett kvalitetsbevis för genomförd reparation utfärdas och överlämnas. Självrisk och eventuell hyrbil betalas av kund.

9. Kunden kontaktas för att säkerställa att reparationen utförts enligt förväntan.

Beroende på vilket försäkringsbolag som valts blir kunden kontaktad inom ungefär en vecka och ombedd att dela sin upplevelse av skadereparationen.

Vill du veta mer om Skadeprocess?

Ring

Få en personlig service

Epost

Kommunicera via e-post

Kontaktformulär

Snabbt och smidigt

Hitta till oss

Vägbeskrivning och karta